23 Haziran 2018
  • 1.769
  • 2.3635
  • 81.911
 

AYM'den 'ezan sesi' kararı!

AYM, yüksek sesli ezan şikayetini değerlendirdi.


Anayasa Mahkemesi, yüksek sesli ezan okunmasından rahatsızlık duyan kişinin yaptığı başvurunun kabul edilemez olduğunu belirtmişti.

Sabah saatlerinde yüksek sesli ezan okunmasından duyduğu rahatsızlık nedeniyle başvuruda bulunan kişinin talebi Anayasa Mahkemesi tarafıdan reddedilmişti.

İzmir'in Göztepe semtinde ikamet eden başvurucu, evinin çevresinde  bulunan cami ve mescitlerden sabahın erken saatlerinde hoparlörlerle yüksek sesli  ezan okunmasından uykusunun bölündüğünü, mensubu olmadığı bir dinin ibadetine  zorlandığını ve rahatsız olduğunu öne sürdü.

Bundan kaynaklanan manevi zararının giderilmesi için idareye başvuran  ve başvurusu reddedilen kişi, bu işlemin iptali istemiyle açtığı davaların da  reddedilmesi üzerine Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, başvuruyu kabul edilemez buldu.  Yüksek Mahkemenin gerekçesi, Resmi gazete'de yayımlandı.

Başvuruyla ilgili Adalet Bakanlığınca Anayasa Mahkemesine gönderilen  görüşte, çoğunluğu Müslüman olan Türkiye'de ibadete çağrı aracı olarak kullanılan  "ezan"ın, İslam'ın tüm mezheplerinde kabul edildiği, ayrımcı bir yönünün  olmadığı, toplumun birçok kesimi tarafından içselleştirilmiş ve kültürünün  parçası haline gelmiş bir uygulama olduğu, gelinen tarihsel süreç içinde ezan  okunması hususunda devletin negatif yükümlülüğünün bulunduğu belirtildi.

Görüşte, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin benzer konulardaki  uygulamaları da dikkate alınarak, şikayete konu edilen ve gürültü olarak  nitelendirilen olayların bireyler üzerinde meydana getirdiği rahatsızlık ile  toplumun çoğunluğu tarafından kabul edilmiş dini uygulamanın devamında ulaşılmak  istenen faydanın karşılaştırılması ve adil bir denge kurulması gerektiği  vurgulandı.

GEREKÇEDEN

Yüksek Mahkemenin gerekçesinde, başvuru konusu olayda çevresel  rahatsızlığın kaynağı olarak ileri sürülen cami ve mescitlerin sabah ezanı  okunurken sesin yüksek olduğu, başvurucunun ikamet ettiği çevrede üç ayrı  ibadethane bulunduğu, bunların Diyanet İşleri Başkanlığı denetimine alınmış resmi  görevlisi bulunan cami ve mescitlerden olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.

Başvurucunun, yüksek sese ilişkin ölçüm değerleri, konuta mesafesi ve  ses cihaz açıları gibi somut verileri başvurusuna eklemediği aktarılan gerekçede,  "Somut olayda sabah saatlerinde yüksek sesle ezan okunmasından rahatsız olan  bireyin maddi ve manevi varlığını koruma hakkı ile çoğunluğun inancının bir  gereği olan, inananları namaza çağırma niteliği taşıyan ezanın sesinin kamusal  alana verilmesi konusunda toplumun menfaatinin dengelenmesi söz konusudur. Bu  menfaatlerin demokratik toplumlarda çoğulculuk ve hoşgörü temelinde dengelenmesi  gerektiği açıktır." denildi.

Ezanın, İslam dininde bireyleri namaz ibadetine çağırmak veya  ibadethaneye gidemeyenlere namaz vaktini bildirmek amacıyla İslam'ın ilk  yıllarından itibaren uygulanan bir "dini ritüel" olduğu ve toplumda kültürel bir  değer kazandığının da dikkate alınması gerektiği vurgulanan gerekçede, şunlar  kaydedildi:

"Demokratik hoşgörü ve çoğulculuk, toplumun büyük çoğunluğunun inancı  doğrultusunda bazı uygulamalara izin verilmesini kaçınılmaz kılmakta ve bir arada  yaşamanın getirdiği bu tür kültürel ve dini uygulamalara belli ölçüde tahammül  etme yükümlülüğü doğurmaktadır. Fakat bu yükümlülük, uygulamaların bireylerin  maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkını ihlal edecek boyuta  ulaşmasına ve katlanılamaz bir yük teşkil etmesine izin verilmesi anlamına  gelmemelidir."

Gerekçede, bu tespitler ışığında kamusal makamların olaya gereken  özenle yaklaşmadıkları ve olayda söz konusu olan kamusal ve bireysel menfaatleri  gerektiği şekilde değerlendirmedikleri, başvurucunun maddi ve manevi varlığını  koruma hakkının korunması bağlamında kamusal makamların negatif ve pozitif  yükümlülüklerini yerine getirmedikleri sonucuna varılmasının mümkün olmadığı  kaydedildi.

MİLLİYET

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bundesliga'nın en iyi 5 golü!Sitemizdeki yazı, resim ve haberleri her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım : INVIVA