25 Mayıs 2018
  • 1.769
  • 2.3635
  • 81.911
 

Vuslat Dergisi bu kez 'Evliya' dosyasıyla çıktı

Vuslat Dergisi, Ekim ayındaki sayısında, Evliya dosyasıyla çıktı.


Dergi bu ayki sayısında,  “Allah"ın velileri”, Allah"ın kendilerine veli olduğu” ve “birbirlerinin velileri”  olan mü"min Müslümanların kimler olduğunu araştırıyor.

Velâyet Kavramı

İslâm, bütün insanlığa gönderilmiş en mükemmel dindir. İslâm, bütün boyutlarıyla birlikte, bilinmesi ve yaşanması gerekiyor. Allah (c.c.), insanoğlunu yoktan var etmiş ve nasıl yaşaması gerektiği ile ilgili insan kullarına, Kitaplar ve Peygamberler göndermiştir.

Biz Müslümanlar,  Rabbimiz Allah"ın bizden nasıl yaşamamızı istediğini, Kur"ân ve Sünnet"ten öğrenmekteyiz. Kur"ân ve Sünnet"te, hayatımızı ilgilendiren birçok önemli kavram var. Bu anahtar kavramlarından birisi de hiç şüphesiz, “velâyet” kavramıdır.  Velâyet kavramı, oldukça geniş bir kavramdır. Velâyet dediğimizde aklımıza, hem siyasî, hem ailevî, hem hukukî ve ayrıca toplumsal birçok konu gelmektedir. Çok geniş olan velâyet kavramı, yaşadığımız toplumda, yeterince bilinmemekle birlikte, doğru bir şekilde de uygulanmamaktadır.

Yukarıda da izah ettiğimiz üzere velâyet konusu, birçok mânâ içermektedir. Velâyet kısaca şu şekilde tarif edilmektedir:  “Bir kimsenin veya bir topluluğun bir başkasına kendisini ilgilendiren her konuda tasarruf hakkını devretmesidir.”  

Velâyet Ama Nasıl?

Kim kime yetki veriyor? Kim kimin üzerinde, velâyet sahibidir? Gerçekten de velâyet konusunda ne kadar bilgi sahibiyiz? Bu soruları çoğaltmak, mümkündür.

Örneğin İslâm hukukçuları, velâyeti şöyle tarif etmişledir: “Velâyet, başkası üzerine ister istemez sözünü geçirmeyi, itaat edenle işi üzerine alan arasındaki ilişkiyi konu alır. İçerisinde sevgi ve yardım mânâlarını da barındıran velâyet, genel olarak, aile içerisinde akrabalık, ümmet içerisinde ise imâmet (önderlik-halifelik) konularını ele almaktadır.”

Peki,  velâyet konusunda, velâyet verirken, nelere dikkat etmemiz gerektiği hususunda, yeterince şuurlu davranıyor muyuz? Sorusunun cevabını dosya konumuza bırakıyor ve bu ayki dosya konumuzu velayetin bir kısmı olan “Allah"ın velileri”, Allah"ın kendilerine veli olduğu” ve “birbirlerinin velileri”  olan mü"min Müslümanların kimler olduğunu anlayıp anlamaya ayırdık.

Dergide Yazısı Olan Yazarlar

Hüseyin Kerim Ece, Abdullah Dai, İbrahim Dönertaş, Seyfulislam Çapanoğlu, Muhammed İslamoğlu, Fırat Toprak, Ahmet Varol, Süleyman Gülek, Selahaddin Işık, İsmail Kaleli, Ahmet Fehmi Akbaba, Murat Said Özdemir, Dilaver Işık…

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bundesliga'nın en iyi 5 golü!Sitemizdeki yazı, resim ve haberleri her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım : INVIVA